รายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง หรือโทร: 02-305-8457 (วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30 - 17.30 น.)

* แผนประกันการเดินทางนี้คุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เท่านั้นServiced by AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. is a travel insurance specialist.

We employ more than 10,200 talented and dedicated employees worldwide and operate
in 35 operation centres in 28 countries. We speak 40 different languages
across 5 continents, and work hand in hand with 180 correspondents.

AWP Services’s global network includes more than 400,000 service providers including
doctors, nurses, emergency rescue teams, lawyers, translators, etc.
Non-life Insurance Broker License

Allianz AGA