เงื่อนไขและข้อตกลง
ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านให้จะถูกใช้โดยเราและตัวแทนของเราในการประเมิน จัดการ ซึ่งการประกันเดินทางของท่าน และการบริหารสิทธิและหน้าที่ของท่านและของเราในเรื่องเกี่ยวกับบริการประกันภัย รวมถึงการจัดการ ดำเนินการ และสอบสวนข้อเรียกร้องสินไหม


ข้อมูลส่วนตัวนี้อาจถูกเปิดเผยให้แก่ (และได้รับมาจาก) บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในกระบวนการข้างต้น เช่น ที่ปรึกษาท่องเที่ยว ผู้ให้บริการประกันเดินทาง และคนกลาง ผู้แทนที่ได้รับอนุญาต ผู้รับประกันภัยต่อ ผู้ดำเนินการและผู้สอบสวนข้อเรียกร้องสินไหม ผู้ให้บริการควบคุมต้นทุน ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและทางวิชาชีพอื่นๆ ตัวแทนของท่าน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรา การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเช่นว่านั้นจะให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุ ประสงค์หลักตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนตัว (แต่มิใช่ข้อมูลอ่อนไหว) อาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์รองได้ แต่เพียงเท่าที่ท่านจะคาดไว้ตามสมควรว่าเราจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์รองดังกล่าว


เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบุคคลอื่น เราและตัวแทนของเราวางใจว่าท่านได้แจ้งหรือจะแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ:


เราวางใจท่านว่าจะได้รับความยินยอมของบุคคลนั้นในเรื่องเหล่านี้แล้ว หากท่านยังมิได้กระทำหรือจะไม่กระทำการเหล่านี้ ท่านต้องแจ้งเราหรือตัวแทนของเราก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลดังกล่าว


ท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องได้โดยติดต่อมาที่บริษัท เอจีเอ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หากท่านไม่ตกลงต่อข้อความข้างต้นหรือจะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา เราอาจจะไม่สามารถให้บริการหรือสินค้าของเราแก่ท่านได้ หรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการคำขอของท่านหรือออกกรมธรรม์ให้ท่านได้ ในกรณีที่เราไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เราจะแจ้งเหตุผลแก่ท่านนโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัย

โปรแกรมซอฟต์แวร์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยของเราจะเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของท่านทั้งหมด รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิต ขั้นตอนการเข้ารหัสจะนำข้อมูลที่ท่านใส่มาและแปลงข้อมูลนั้นเป็นหน่วยรหัสย่อยๆที่จะถูกส่งไปทางอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนี้จะไม่สามารถอ่านออกได้ตอนที่ข้อมูลเดินทางอยู่บนอินเตอร์เน็ต


เมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เข้ารหัสไว้แล้วไปถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเรา ข้อมูลจะถูกแปลกลับมาเป็นรูปแบบเดิมและถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่ไม่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของเรา ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะถูกเข้ารหัสไว้สำหรับการส่งไปทางอินเตอร์เน็ตเช่นกัน