รายละเอียดเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทาง

* แผนประกันการเดินทางนี้คุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เท่านั้นบริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยการเดินทาง

เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทมากกว่า 10,200 คนและดำเนินงานด้วย 35 ศูนย์ปฎิบัติการใน 28 ประเทศ
พวกเราพูดได้ 40 ภาษาใน 5 ทวีปและทำงานร่วมกันกับตัวแทนเป็นจำนวนกว่า 180 รายทั่วโลก

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส มีเครือข่ายผู้ให้บริการทั่วโลกมากกว่า 400,000 แห่ง ซึ่งรวมทั้งแพทย์, พยาบาล,
ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน, ทนาย, นักแปล ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ในบริการของเรา
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

Allianz AGA