Allianz Global Assistance
เลือกภาษา    Thai Language Thai Language
 • เส้นทางบินบางกอกแอร์เวย์ส* แผนประกันการเดินทางนี้คุ้มครองเฉพาะผู้โดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่านั้นร่วมลุ้นชิงรางวัลกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในเดือนกันยายน และตุลาคม ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สบนหน้าเว็บไซต์  หรือซื้อแยกจากตั๋วโดยสารบนหน้าเว็บไซต์ insurance.bangkokair.com

รางวัลสำหรับผู้โชคดี ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายใน เดือนกันยายน

รางวัลแพคเกจเดินทางบินสบายพักหรูไปเกาะสมุย

ประกอบด้วย

 1. ตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ – สมุย กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จำนวน 2 ที่นั่ง ในชั้นประหยัด พร้อมบริการ Priority Baggage, ที่นั่งพิเศษ, และ ห้องรับรองชั้นธุรกิจ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด)
 2. บัตรกำนัลห้องพัก Beach Front Pool Villa 2 คืน ที่ โรงแรม Peace Resort Samui พร้อมรถรับ – ส่งจากสนามบินสมุย และอาหารเช้า (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด)

จำนวนของรางวัล 2 รางวัล

ประกาศรางวัล วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผ่าน insurance.bangkokair.com และ Facebook ของ Bangkok Airways

วิธีการรับรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนน วิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไขของรางวัล

 1. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 2. เงื่อนไขการใช้ตั๋วโดยสารเครื่องบินเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ – สมุย กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  1. ผู้โชคดีต้องระบุชื่อผู้เดินทางภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  2. ผู้โชคดีจะต้องแจ้งความประสงค์พร้อมกำหนดวันเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
  3. เดินทางภายใน 30 มิถุนายน 2561
  4. ตั๋วรางวัลนี้สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
  5. ตั๋วรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้
  6. ตั๋วรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
  7. ตั๋วรางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. การเดินทางทั้งไปและกลับต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลา, จำนวนที่นั่งว่าง, ตามที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเส้นทางบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการเที่ยวบินหรือเส้นทางบินอื่นของบริษัทฯ
  9. สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตารางบินหรือแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์โทร. 1771 หรือ 02 270 6699
 3. เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเข้าพักโรงแรม Peace Resort Samui
  1. ใช้บัตรกำนัลได้ในช่วง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ยกเว้นช่วง 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560 – 6 มกราคม พ.ศ. 2561
  2. ใช้บัตรกำนัลได้ 1 ครั้งเท่านั้น
  3. เข้าพักได้สูงสุดครั้งละ 2 ท่าน
  4. บัตรกำนัลรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
  5. บัตรกำนัลรวมรถรับส่ง จากสนามบินสมุย
  6. การจองห้องพักขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง และไม่สามารถใข้ได้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาล
  7. ต้องแสดงบัตรกำนัลตัวจริงในขณะเช็คอิน
  8. จองที่พักล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 14 วัน
  9. ติดต่อเพื่อจองห้องพักและสอบถามเงื่อนไขต่างๆ ที่ อีเมล info@peaceresort.com หรือโทร 077425357
  10. บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

รางวัลสำหรับผู้โชคดี ที่ซื้อประกันภัยการเดินทางพร้อมตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในเดือนตุลาคม

คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้โชคดี

รางวัล ของพรีเมี่ยมจากบางกอกแอร์เวย์ส และอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนท์

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 กระเป๋าช็อปปิ้งลายจุด จากบางกอกแอร์เวย์ส - จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 กระเป๋าสะพายไหล่สีขาว จากบางกอกแอร์เวย์ส - จำนวน 20 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 ตุ๊กตารูปเครื่องบิน จากบางกอกแอร์เวย์ส - จำนวน 40 รางวัล
 • รางวัลที่ 4 หมวกแก๊ป จากบางกอกแอร์เวย์ส - จำนวน 40 รางวัล
 • รางวัลที่ 5 ตุ๊กตาหมีเทดดี้ จากบางกอกแอร์เวย์ส - จำนวน 40 รางวัล
 • รางวัลที่ 6 ป้ายห้อยกระเป๋าเดินทางรูปเครื่องบิน จากบางกอกแอร์เวย์ส - จำนวน 40 รางวัล
 • รางวัลที่ 7 อะแดปเตอร์แปลงไฟ จากอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนท์ - จำนวน 100 รางวัล
 • รางวัลที่ 8 USB Flash Drive 8GB จากอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนท์ - จำนวน 100 รางวัล
 • รางวัลที่ 9 สายรัดกระเป๋า จากอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนท์ - จำนวน 200 รางวัล
 • รางวัลที่ 10 กระเป๋าใส่พาสปอร์ต จากอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนท์ - จำนวน 200 รางวัล
 • รางวัลที่ 11 หมอนหนุนคอ จากอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนท์ - จำนวน 200 รางวัล

 

จำนวนของรางวัล  1,000 รางวัล

ประกาศรางวัล วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผ่าน insurance.bangkokair.com และ Facebook ของ Bangkok Airways

วิธีการรับรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะจัดส่งสิ่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ insurance.bangkokair.com ต่อไป ภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

เงื่อนไข

 1. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 2. ผู้โชคดีต้องแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งที่ เว็บไซต์ bangkokair.com ภายในระยะ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

 

 

ใบอนุญาตเลขที่ 1287/2560 และ 1288/2560บริการโดย บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยการเดินทาง

เรามีพนักงานที่เชี่ยวชาญและทุ่มเทมากกว่า 10,200 คนและดำเนินงานด้วย 35 ศูนย์ปฎิบัติการใน 28 ประเทศ
พวกเราพูดได้ 40 ภาษาใน 5 ทวีปและทำงานร่วมกันกับตัวแทนเป็นจำนวนกว่า 180 รายทั่วโลก

บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส มีเครือข่ายผู้ให้บริการทั่วโลกมากกว่า 400,000 แห่ง ซึ่งรวมทั้งแพทย์, พยาบาล,
ทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน, ทนาย, นักแปล ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ในบริการของเรา
ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

Allianz AGA